Röntgen-Maier, Amanda: Sonat för piano och violin. Stockholm : [Musikaliska Konstföreningen?], 1878
Inhalt