Grynaeus, Johann Jacob: Problema, de harmonia fidei catholicae, et verbi Dei. Basileae : typis Opor., Anno 1586
Content