Meier, Jacob Reinhard: Miscellanea iuris controversi. Basileae : Typis Conradi Waldkirchii 1600
Inhalt