Polanus von Polansdorf, Amandus: Synopsis SS. theologiae, paucis thesibus comprehensa. Basileae : typis Conradi Waldkirchii 1598
Inhalt