Universitätsbibliothek Basel
Home d | e | f | i
Den Nieuwen Herbarius : dat is, dboeck vanden cruyden, int welcke met groote neersticheyt bescreuen is niet alleen die gantse historie, dat is, die namen, tfaetsoen, natuere, [...] / Door den Hoochgheleerden Doctoor in Medicijnen Leonhaert Fuchs ; Met drij Tafelen oft Registers ... Ghedruct tot Basel : bij Michiel Isingrin, [n. v. 1543]