Schifner, Andreas: Peri tou tēs kardias palmou ... themata. Basileae : Typis Ioan. Iacobi Genathii, 1610
Inhalt