Mithobius, Conrad: ... Themata de stomacace & scelotyrbe, vulgo nuncupato scorbuto. Basileae : typis Conradi Waldkirchii 1601
Inhalt