Fuchs, Abraham: Theses. Basileae : Typis Iacobi Foileti 1602
Inhalt