Fuchs, Abraham: Theses. Basileae : Typis Iacobi Foileti
Inhalt