Enderlin, Johann Jacob: Theses medicae miscellaneae. Basileae : Typis Iohan. Iacobi Deckeri, Academiae Typographi
Inhalt