Tiraboschi, Antonio: Usi pasquali nel Bergamasco. Bergamo : Gaffuri e Gatti
Inhalt