Tiraboschi, Antonio: Usi pasquali nel Bergamasco. Bergamo : Gaffuri e Gatti 1878
Inhalt