Aller à la page
 

Notice détaillée

Titre
Den Nieuwen Herbarius : dat is, dboeck vanden cruyden, int welcke met groote neersticheyt bescreuen is niet alleen die gantse historie, dat is, die namen, tfaetsoen, natuere, cracht ende operatie van meesten deel de cruyden, die hier ende in ander landen wassende sijn, midtsgaders der plecken oft stede, ende den tijt waer ende wanneer sij wassen, maer oock alle de woztelen, stelen, bladeren, bloemen, saet, vruchten, ende in summa dat gantse wesen ende gelegenheyt vanden selven, is hierinne so constelijcken ende natuerlijcken na dleven gefigureert ende geconterfeyt, dat desghelijcs voormaels noyt ghesien en heest geweest, noch oyt inde pzinte ghecomen en is / Door den Hoochgheleerden Doctoor in Medicijnen Leonhaert Fuchs ; Met drij Tafelen oft Registers ...
Auteur, CollaborateurFuchs, Leonhart [1501-1566] In der Gemeinsamen Normdatei der DNB nachschlagen __searchWikipediaForLeonhart Fuchs
Adresse bibliographiqueGhedruct tot Basel : bij Michiel Isingrin, [n. v. 1543]
Collationxviij, [261] Bl. : Ill. ; 2°
LangueNéerlandais
Référence bibliographiqueVD16 ZV 6280
Lieu de conservationUniversitätsbibliothek Basel, Bot 3969
Lien permanent http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-1304 
Liens
Télécharger le document complet (PDF) Den Nieuwen Herbarius [148,48 mb]
Collection
Conditions d'utilisation
LicencePublic Domain Mark
Utilisation

Téléchargement gratuit. En cas d'utilisation ou de reproduction de tout ou partie du document, l'institution propriétaire vous invite, conformément aux pratiques savantes courantes, à:

  • l’en informer
  • citer la source, y compris l’auteur, le lieu et l'identifiant permanent
  • lui faire parvenir un exemplaire justificatif et/ou l'adresse Internet de l’objet numérique auquel vous avez intégré tout ou partie du document
RéférenceFuchs, Leonhart: Den Nieuwen Herbarius : dat is, dboeck vanden cruyden, int welcke met groote neersticheyt bescreuen is niet alleen die gantse historie, dat is, die namen, tfaetsoen, natuere, [...]. Ghedruct tot Basel : bij Michiel Isingrin, [n. v. 1543]. Universitätsbibliothek Basel, Bot 3969, http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-1304 / Public Domain Mark