Xénophon: <Xenophôntos Kyrou paideias biblion prôton>. Xenophontis Cyri Paediae liber primus. [Genève] : Jean I Lertout 1584
Inhalt