Corrodi, August: Waldleben : [Prosa u. Dichtung]. St. Gallen : J. Tschudi 1856