Geikie, Arciboldo: Geografia fisica. Milano : Ulrico Hoepli 1892