Ampliatie van de ordonnantie op de wagens ende Treck-Paerden / belangende de Wagens en Treck-Paerden voor de Vereenighde Provincien na ofte van het Leger [...]. [s.l. : s.n., s.a.]
Content