Ordonnantie op den haedt van State der Vereenighde Nederlanden / gestelt ende gemaeckt op het beleydt van de Schepen / ende de Yckinge van dien / soo in [...]. In 'sGravenhage : by de Weduwe en Erfgenamen van wylen Hillebrandt Jocobiz van Wouw, ordinaris Druckers van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael, 1655
Inhalt