Lysten van Compagnien te paerde en te voete, ende van het beloop van hare besoldinge, na de sterckte hier na gespecificeert, alle ter maendt van twee en [...]. In 'sGravenhage : by Hillebrandt van Wouw, ordinaris Drucker van de Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, 1666
Contenu du document