Lysten, hoedanigh de volgende Compagnien te Paerdt, Dragonders en te Voet : ter Finantie van Hollandt werden gereguleert in het betalen van der selver Soldyen. In 'sGravenhage : by Paulus Scheltus, ordinaris Drucker van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, 1714
Inhalt