Scheltus.: Reglement tot het formeren der Battaillons, en posteren van de Officieren. s'-Gravenhage : Scheltus 1681
Inhalt