Scheltus.: Nader Ordre Ende Reglement, Voor de Engelsche ende Schotsche Regimenten, zijnde in dienst van den Staet. s'-Gravehage : Scheltus 1687
Inhalt