Scheltus.: Ordre en Reglement Op de Wachten, En andere Saecken, in de respective Guarnisoen - plaetsen. s'-Gravehage : Scheltus 1688
Inhalt