Ordre en Reglement Op de Wachten, En andere Saecken, in de respective Guarnisoen - plaetsen. s'-Gravehage : Scheltus, 1688
Contenuto