Naerder Reglement, Tot het formeren der Battaillons, Het posteren van de Officiers, Het observeren van de Ceremonien, Ende eenige andere Orders. [s.l. : s.n., s.a.]
Inhalt