Syne Majesteyt heeft goedtgevonden te ordonneren, soo als den selven ordonneert midts desen, dat voortaen de extraordinaris Hooft-tractementen... [s.l. : s.n., s.a.]
Contenu du document