Dou, Jan Pieterszoon: Tractaet vant maken ende Gebruyeken eens nieu gheordonneerden mathematischen instruments ... Leyden : by Ian Bouwensz 1612
Inhalt