Newton, Isaac: Tractatus de quadratura curvarum. Uppsala : [s.n.] 1762