ETH-Bibliothek Zürich
Home d | e | f | i
Tweede deel van de afbeeldsels der voornaemste gebovwen uyt alle die / Philips Vingboons. t'Aemstelerdam : by Philips Vingboons, 1674