Zyl, Johannes <<van>>: Theatrum machinarum universale, of groot algemeenen moolen-boek, behelzende de beschryving en afbeeldingen van allerhande soorten van moolens, derzelver [...]. Amsterdam : Holtrop & Gravius 1761
Inhalt