Sterbeeck, Franciscus van: Theatrum fungorum oft het tooneel der campernoelien : waer inne vertoont wort de gedaente, ken-teeckens, natuere, crachten, voetsel, deught ende ondeught ; mitsgaders het voorsichtigh schoonmaken ende bereyden [...]. Antwerpen : Jacobs, 1675
Inhalt