Szubert, Michał: Spis roslin ogrodu botanicznego Krolewskiego-Warszawskiego Uniwersytetu. W Warszawie : w Drukarni Szkolney 1824