Nathorst, A.G. (Alfred Gabriel): Nya Bidrag till kännedomen om Spetsbergens Kärlväxter, och dess växtgeografiska förhållanden. Stockholm : Kongl. Boktryckeriet, 1883
Inhalt