Nathorst, A.G. (Alfred Gabriel): Nya Bidrag till kännedomen om Spetsbergens Kärlväxter, och dess växtgeografiska förhållanden. Stockholm : Kongl. Boktryckeriet 1883
Inhalt