ETH-Bibliothek Zürich
Home d | e | f | i
Tweevoudigh onderwiis van de hemelsche en aerdsche Globen : het een na de meyning van Ptolemeus met een vasten Aerdkloot : het ander na de natuerlijcke stelling von N. Copernicus met een loopenden aerdkloot / beschreven door Willem Ianszoon Blaeu. T'Amsterdam : ter drukkerye van Ioan Blaeu, 1647