Almindelig Norsk Huus-Kalender med primstav og Merkedage. Christiania : Malling 1859
Inhalt