Murr, Christoph Gottlieb von: Diplomatische Geschichte des portugesischen berühmten Ritters Martin Behaims. Nürnberg : bey Johann Eberhard Zeh, 1778