Thunberg, Carl Peter: Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. Upsala : tryckt hos directeur. Joh. Edman, 1788-1793
Contenu du document