Desaguliers, J. T.: De natuurkunde uit ondervindingen. Te Amsterdam : by Isaak Tirion, 1751