Helbling, Johannes Chrysostomos: Theses ex universa theologia ac historia ecclesiastica selectae : quas sub auspiciis ... Mariani principalis monasterii Einsidlensis abbatis. [Einsiedeln] : typis principalis monasterii Einsidlensis, per Franciscum Xaverium Kälin 1778
Inhalt