Linschoten, Jan Huygen <<van>>: Reys-Gheschrift van de Navigatien der Portugaloysers in Orienten, inhoudende de Zee-vaert, so van Portugael nae Oost-Indien, als van Oost-Indien weder [...]. Groningen : By Hans Sas wondende in de Heer-straet in de Druckerije, 1614