Iournalen van drie voyagien, te weten : 1. Van Mr. Thomas Candish, met drie schepen door de Magallaensche Straet rondom de Werelt, in den iare 1586, 1587 en 1588 ... : 2. Vande heer Fransoys [...]. T'Amstelredam : by Iacob Pietersz Wachter ..., anno 1643