Lips, Johann Heinrich: Bohemund. [Jena], [1790]
 

Bohemund