ΣΥΓΧΑΡΜΑΤΑ Viro ... doctiss. Dn. Rodolpho Swarzenbachio M.D.C.XXVI. in locum Clariss. ... Nominis Theol. Dn. Rodolphi Hospiniani ... Tiguri [i.e. Zürich] : Tiguri Officina Wolphiana, M.D.C.XXVI. [i.e. 1626]
 

ΣΥΓΧΑΡΜΑΤΑ Viro ... doctiss. Dn. Rodolpho Swarzenbachio M.D.C.XXVI. in locum Clariss. ... Nominis Theol. Dn. Rodolphi Hospiniani ...