Epithalamion, In nuptias pietate, eruditione ... viri, Dn. Rodolphi Waseri ... Annae Hoffmeisterin/ Sponsae ... Tiguri [i.e. Zürich] : Typis Iohan. Iacobi Bodmeri, M. DC. XXXIII [i.e. 1633]
 

Epithalamion, In nuptias pietate, eruditione ... viri, Dn. Rodolphi Waseri ... Annae Hoffmeisterin/ Sponsae ...