Burgdorff, Stadt und Schloss im Berner Gebiet : Bourgdorff, Ville et Château dans le Canton de Berne. [Zürich] : [gedrukt bey Johann Kaspar Ziegler], [1755]
 

Burgdorff, Stadt und Schloss im Berner Gebiet