Laan, Adolf <<van der>>: Hulderikus Zuinglius : Zie hier dien leerling van dien braaven Wittenbach, Die voor Lutherus uit zyn eigene oogen zag, Alom hervormde en't woordt vrymoedig durfde preeken: Al [...]. Niederlande : [Verlag nicht ermittelbar], [zwischen 1717 und 1740?]
 

Hulderikus Zuinglius