Die siben Alter oder Bilgerschafft der junckfrawen Marie. [Basel] : getruckt unn vollendt durch Pamphilum Gengenbach, als man zalt 1520 Jar