Die walfart oder bilgerschafft der aller seligisten Jungfrouwen Marie : inhaltend alle staat jrs lebens. [Basel] : [Gedruck[t] ... durch Lenhart Ysenhuot burger zuo Basel], 1489