Ramsaeus, Alexander: ... Theses ... miscellanias. Basileae : Typis Conradi Waldkirchii, 1610
Inhalt