Wils, Nicolaus: Grootgunstige doch geringe opdracht, an den hooggeleerden heer, myn heer, Herman Hoppe als syn edele, welwyse, hooggeerde, op den 23. van Wynmaant door [...]. Basileae : typis Ioh. Iacobi Deckeri, Academiae Typogr., An. 1666
Contenu du document