Edels, Samuel Eliezer ben Judah ha-Levi: Ḥidushim mi-masekhet Yom Ṭov u-masekhet Yevamot. Basiliʾah : Bi-defus Ḳonrad Ṿaldḳilkh uve-veto, [1599]
Inhalt