Stupanus, Johann Niklaus: Christo duce et auxiliante, ad theses de tabe seu phthisi praescriptas. Basileae : typis Leonardi Ostenii, anno 1586
Inhalt